A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft.  (“FLÁ” Kft.) jogelődjét, a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Állomást 1974-ben a Fővárosi Tanács alapította abból a célból, hogy a Főváros levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági döntéseit egy szakértői szervezet műszakilag megalapozza. Ez a  több évtizedes tapasztalat garantálja ügyfeleink számára a kiemelkedő szakmai színvonalat.

Bejegyzett szakértőink tudása és ismerete lefedi a környezetvédelem minden szakterületét

(levegőtisztaság-védelem, vízminőség-védelem, hulladékgazdálkodás, talaj és talajvíz-minőség védelem, zaj- és rezgésvédelem, élővilág-védelem). A komplex ismeret birtokában a legmagasabb szakmai igényeket megkívánó feladatokat is megoldjuk (szakértői vélemények, hatásvizsgálatok, hatósági adatbevallások, engedélyeztetések, teljeskörű környezetvédelmi megbízotti feladatok).

Tevékenységünket támogatja akkreditált vizsgálólaboratóriumunk, mely az alábbi területeken végez vizsgálatokat:

  • helyhez kötött légszennyező pontforrások mérése/mintavétele (emisszió),
  • környezeti levegő mérése/mintavétele (immisszió),
  • munkahelyi légtér mérése/mintavétele.

TEVÉKENYSÉGEINK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

NAH-Akkreditálási Okirat

REFERENCIÁK