FŐVÁROSI LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELMI KFT.

Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásához, 
jogi és hatósági kötelezettségek teljesítéséhez 
megbízható szakmai segítséget nyújtunk.

A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft.  (“FLÁ” Kft.) jogelődjét, a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Állomást 1974-ben a Fővárosi Tanács alapította abból a célból, hogy a Főváros levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági döntéseit egy szakértői szervezet műszakilag megalapozza.

Ez a  több évtizedes tapasztalat garantálja ügyfeleink számára a kiemelkedő szakmai színvonalat.

Bejegyzett szakértőink tudása és ismerete lefedi a környezetvédelem minden szakterületét: 
levegőtisztaság-védelem, vízminőség-védelem, hulladékgazdálkodás, talaj és talajvíz-minőség védelem, zaj- és rezgésvédelem, élővilág-védelem.

A komplex ismeret birtokában a legmagasabb szakmai igényeket megkívánó feladatokat is megoldjuk (szakértői vélemények, hatásvizsgálatok, hatósági adatbevallások, engedélyeztetések, teljeskörű környezetvédelmi megbízotti feladatok).

Szakmai elkötelezettségünket igazolja a folyamatos fejlesztésre való igényünk is, melynek jegyében létrehoztuk a 2018 elejétől akkreditáltan működő Környezetmikrobiológiai Laboratóriumunkat.

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az alábbi területeken végez laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokat, valamint mintavételt:

  • helyhez kötött légszennyező pontforrások (emisszió),
  • környezeti levegő (immisszió),
  • munkahelyi légtér,
  • ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz,
  • mesterséges fürdővíz, természetes fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz,
  • élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek.

Tevékenységeink

Emisszió mérés

Munkahelyi légtérmérés

Levegőminőség mérés

Analitikai vizsgálatok

Környezet-mikrobiológiai vizsgálatok

Környezetvédelmi szakértés

Minőségirányítás

Referenciák