Tevékenységeink

EMISSZIÓ MÉRÉS

Ez az egyik legnagyobb szakmai terület, melyet a vizsgálólaboratóriumunk a kezdetektől végez, napjainkra már több mint 40 éves tapasztalatokra alapozva.  A megrendelői igény is e területen a legerősebb, mivel a Környezetvédelmi Hatóságok a kötelezéseiket nagy számban a légszennyező anyag koncentráció/emisszió mérésekre adják ki.
A légszennyező anyagot kibocsátó szervezetek főszabályként kötelesek az emisszióméréseket előre meghatározott időszakonként, akkreditált laboratóriumokkal elvégeztetni. Vizsgálólaboratóriumunk fel van készülve az Akkreditálási Részletező Okiratunkban szereplő emisszió/koncentráció mérésekre, így a megfelelő minőségű munkavégzéshez biztosítva van a mérési/mintavételi eljárás (módszer), eszközök, anyagok és szakemberek.

Visszatérő  ügyfeleink megelégedettsége is garanciát biztosít magas színvonalú munkákhoz.