Projekt

Az FLÁ Kft. sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által az NKFIH útján meghirdetett  „KKV START INNOVÁCIÓ”  című felhíváson a „Hulladékkezelő létesítmények levegőbe történő kibocsátásának méréséhez mintavételi berendezés készítése” című pályázattal.

  • Pályázati azonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00151
  • Megvalósítás helyszíne: Budapest, Bethlen Gábor utca 55.
  • Megvalósítás ideje: 2021.01.01 – 2021.12.31.
  • Támogatás összege: 19 999 623  Ft

A hulladéklerakó létesítmények felületéről történő diffúz kibocsátások vizsgálatára napjainkban még nincs egységes vizsgálati módszert, ezért a pályázat keretein belül célunk egy olyan mintavételi technika kidolgozása és mintavételi eszköz fejlesztése volt, amely felfogja a hulladéktestből diffúz módon a légkörbe távozó légszennyező anyagokat úgy, hogy szennyeződésmentes mintavételt tegyen lehetővé. Célunk volt az is, hogy mindez olyan mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módszer alkalmazásával történjen, amelyre kiterjed a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. akkreditációja és jártassága.

A hulladékkezelő létesítmények légszennyező anyag kibocsátásának szabályozására vonatkozó, közeljövőben hatályba lépő jogi előírások alapján szükséges lesz ezen létesítmények esetében többek között ammónia, kénhidrogén, illékony szerves anyagok, valamint szilárd anyag kibocsátás vizsgálatára. Ehhez első lépésként a mintavételt kell megvalósítani, melyhez az FLÁ Kft. egy mintavételi eszközt fejlesztett ki PET-G + HPVC anyagból. A teljes mintavételi kör összeállítását követően sorozatos tesztelések eredményeinek figyelembe vételével alakítottuk ki mintavételi technikánkat.

A pályázat megvalósításaként kifejlesztett mintavételi technika és eszköz egyértelműen innovációt jelent számunkra, melynek eredményeként bővíthetjük szolgáltatásunk körét a hulladéklerakókat, a nyitott terű komposztálókat, valamint nyitott terű biofiltereket, trágyatárolókat és szennyvíztisztító rendszereket üzemeltető cégek felé.