Tevékenységeink

ANALITIKAI VIZSGÁLATOK

Valamennyi levegőtisztaság-védelmi vizsgálat (emisszió, immisszió és munkahelyi légtér) esetében szükség van a levegőt szennyező komponensek koncentrációjának pontos ismeretére. A meghatározás menetét nemzetközi és magyar szabványok írják elő.

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk vállalja a levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok során a legkülönbözőbb módokon (szűrőpapír, adszorbens cső, elnyelető oldat) megkötött szennyező anyagok szabványok szerinti analitikai elemzését.