Tevékenységeink

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTÉS

Tevékenységünket 6 bejegyzett szakértő végzi a környezetvédelem szakterületét teljes mértékben lefedve:

 • levegőtisztaság-védelem,
 • vízminőség-védelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • talaj és talajvíz-minőség védelem,
 • zaj- és rezgésvédelem,
 • élővilág-védelem.

Műszaki szakterületünkön sok esetben felhasználjuk saját akkreditált laboratóriumunk mérési eredményeit, azok alapozzák meg levonható következtetéseket tartalmazó szakvéleményünket. Emellett önálló szakértő tevékenységünk (többek között) az alábbiakra terjed ki:

 • Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk által végzett levegőtisztaság-védelmi mérésekre alapozott szakértői vélemények készítése. A vizsgálatokat a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelő professzionális színvonalú műszerek segítségével magasan kvalifikált szakemberek végzik. Határérték túllépés esetén – amennyiben igény van rá – javaslatot teszünk a megszüntetés módjára.
 • Légszennyező technológiák levegőtisztaság-védelmi vizsgálata, szükség esetén leválasztó berendezések kiválasztása, felszerelése, a telepített leválasztó berendezések hatásfokának méréssel történő meghatározása.
 • Levegőtisztaság-védelmi felmérések, intézkedési tervek, pályázatok készítése.
 • Légszennyező források engedélykérelmének elkészítése, hatásterületük lehatárolása.
 • A hatóság számára készítendő adatszolgáltatások elkészítése, környezetterhelési díj mértékének meghatározása, a megrendelő környezetvédelmi feladatainak teljes körű átvállalása.
 • Tervezett beruházásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi vonatkozású engedélykérelmek elkészítése, hatósági egyeztetések lefolytatása.
 • Meglévő létesítmények teljes, illetve részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának/ teljesítményértékelésének elvégzése, IPPC engedélykérelem összeállítása, egyéb környezetvédelmi témájú, minden környezeti elemre kitérő engedélykérelmek kidolgozása.
 • A veszélyes hulladékok elhelyezésével/ártalmatlanításával és a zajvédelmi problémákkal kapcsolatos szakértői feladatok megoldása.

A fenti tevékenységi területeken szerzett több éves szakmai tapasztalatunk révén ügyfeleink számára magas színvonalú munkát biztosítunk. Környezetvédelem területén felmerülő kérdésekben forduljanak hozzánk bizalommal szakértőink állnak rendelkezésre.