Rólunk

A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. ( “FLÁ” Kft.) jogelődjét, a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Állomást 1974-ben a Fővárosi Tanács alapította abból a célból, hogy a Főváros levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági döntéseit egy szakértői szervezet műszakilag megalapozza.

Ez a  több évtizedes tapasztalat garantálja ügyfeleink számára a kiemelkedő szakmai színvonalat.

Bejegyzett szakértőink tudása és ismerete lefedi a környezetvédelem minden szakterületét (levegőtisztaság-védelem, vízminőség-védelem, hulladékgazdálkodás, talaj és talajvíz-minőség védelem, zaj- és rezgésvédelem, élővilág-védelem).

A komplex ismeret birtokában a legmagasabb szakmai igényeket megkívánó feladatokat is megoldjuk:

 • szakértői vélemények
 • hatásvizsgálatok
 • hatósági adatbevallások
 • engedélyeztetések
 • teljeskörű környezetvédelmi megbízotti feladatok

Szakmai elkötelezettségünket igazolja a folyamatos fejlesztésre való igényünk is, melynek jegyében létrehoztuk a 2018 elejétől akkreditáltan működő Környezetmikrobiológiai Laboratóriumunkat.

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az alábbi területeken végez laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokat, valamint mintavételt:

 • helyhez kötött légszennyező pontforrások (emisszió),
 • környezeti levegő (immisszió),
 • munkahelyi légtér,
 • ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz,
 • mesterséges fürdővíz, természetes fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz,
 • élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek.

Számunkra fontos ügyfeleink megelégedettsége, ezért megbízásaink teljesítése során folyamatosan a kiemelkedő szakmai minőségre törekszünk.

Munkatársaink felkészültségével, folyamatosan megújuló és bővülő eszközparkunkkal, a tevékenységünk folytatásához szükséges jogosultságok meglétével garantáljuk a jogszabályi, szabványi, hatósági és egyéb előírásoknak/elvárásoknak való megfelelést, valamint ügyfeleink érdekeit maximálisan kielégítő, megbízható és rugalmas munkavégzést.

Szakmai tapasztalatunkkal és naprakész tudásunkkal támogatjuk partnereink mindennapi munkája során felmerülő környezetvédelmi kérdések, feladatok megoldását.

Szakszerű, egyértelmű és gyors válaszokra van szüksége?